Special Education

Stacie Fox
SpEd Resource 6-8
sfox@iltexas.org

Eileen White

Speech Language Pathologist

ewhite1@iltexas.org

Stella Azuna

Dyslexia Facilitator

sazzuna@iltexas.org